استیو جابز 

من ثروت را به عنوان چیزی نمی بینم که قرار است هوش مرا تایید کند. 
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook