توماس هابز

آدم ها نه بخاطر عقل شان بلکه به خاطر احساسات شان از حیوانات متمایز هستند. 
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook